Co je funkční trénink

V podstatě existuje již stovky let. Těží totiž ze základů, na kterých sportovci staví už od nepaměti. Cílem tohoto cvičení je totiž vykonávat jak sportovní, tak denní úkony účinněji a výkonněji.

Funkční trénink je soubor cvičení, které přirozeným způsobem zapojují co nejvíce svalových skupin najednou a to tak, aby maximálně odpovídaly potřebám daného jedince – tedy aby se opravdu jednalo o „funkční trénink.“

Variabilita tréninku má zaručit funkčnost pro všechny možné zájemce o netradiční a maximálně efektivní cvičení. Je jasné, že dělník, sekretářka a vrcholový sportovec budou mít na své tělo naprosto odlišné nároky. Funkční trénink má však zaručit, aby byl efektivní pro každého z nich.Funkční trénink je vhodný pro každého – muže i ženy, různých věkových kategorií a tělesných kondicí.

Obvykle totiž cvičení zahrnuje cardio (aerobní) cvičení, ale také relaxační cviky, posilovací cvičení na zvýšení síly, pohyblivosti, vytrvalosti, pružnosti a odstranění dysbalancí. Snaží se o střídání vytrvalostních, výbušných cvičení s relaxačními a protahovacími.

Funkční trénink je prakticky nevyčerpatelný, existuje nekonečně mnoho cviků (i díky možnosti využití jakéhokoli náčiní a trojdimenzionálnímu pohybu), které můžete provozovat a postupně se propracovávat ke stále těžším a těžším variantám cviků.

Adresa
Nám. Sv. Trojice 157/11 74601 Opava
Telefon
+420 777 281 404
Email
Otevřeno
po, út, čt, pá 7 - 11; 15 - 21
st 7 - 9; 15 - 21
so 8 - 10
ne 16:30 - 20:30